we tutor®

“Câu chuyện của 2 thành phố” là một tác phẩm được đánh giá cao và rất hữu ích cho các bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống thực tế từ những bài học sâu xa. Hãy đọc thử “A Tale of Two Cities” nhé.

Mời các bạn đọc sách.