we tutor®

Tại sao tác giả lại đặc tên là “bi kịch” và bi kịch ở đây là gì? “An American Tragedy” của Theodore Dreiser sẽ cho bạn đọc hiểu rõ hơn về cuộc sống của nước Mỹ.

Mời các bạn đọc sách.