Luyện Thi SAT – Cam Kết Tăng Điểm

Luyện thi SAT ngày càng trở nên cần thiết và quan trọng đối với nhiều học sinh. Bài thi này đang là một xu hướng vào các trường đại học trong những năm gần đây và sẽ là một tiêu chí cấp thiết trong tương lai. Để có thể ôn luyện SAT hiệu quả và […]

Looking for English Teacher

[We Are Looking For English Teaching Job] Job brief:We are looking for dedicated teacher to lead our Cambridge English classes at The Space. If you love English and have the ability to teach the language with patience and tact, let’s meet.Your main goal will be to create a supportive learning environment which will help your […]

Tuyển dụng quản lý trung tâm Tiếng Anh

[Cơ Hội Làm Việc Trong Môi Trường Giáo Dục Tiên Tiến & Chuyên Nghiệp] Mô tả công việc: Điều hành toàn bộ các hoạt động của trung tâm, bao gồm công tác tuyển sinh, công tác dạy học, quản lý nhân sự và tài chính;Triển khai các hoạt động tuyển sinh nhằm tăng số lượng […]

Looking for Project Manager

*The Project Manager manages key investment projects. Project management responsibilities include the coordination and completion of projects on time within budget and within scope; overseeing all aspects of projects; setting deadlines, assigning responsibilities, monitoring and summarizing progress of project; preparing reports for senior management regarding status of project. The successful candidate will work directly with […]