Chính sách Bảo mật, Điều khoản mua hàng của 

WE TUTOR

Sản phẩm/ dịch vụ tham gia giao dịch trên website thương mại điện tử wetutor.edu.vn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán sản phẩm/ dịch vụ qua website thương mại điện tử wetutor.edu.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào website thương mại điện tử wetutor.edu.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong website thương mại điện tử wetutor.edu.vn.

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp trên wetutor.edu.vn hoặc elearning.wetutor.edu.vn đều là các sản phẩm/ dịch vụ giáo dục công nghệ trực tuyến (hàng hóa vô hình) do Trung Tâm Ngoại Ngữ Rèn Luyện WE TUTOR cung cấp. Quý khách sẽ nhận được sản phẩm/ dịch vụ ngay sau khi thanh
toán thành công. Hóa đơn của sản phẩm/dịch vụ sẽ được chúng tôi gửi trực tiếp tới quý khách qua cổng thanh toán OnePAY.

Với sản phẩm/ dịch vụ SAT/ ACT E-learning Platform, quý khách không thể yêu cầu hủy giao dịch nếu tài khoản học trên platform đã được mở khóa/ gia hạn/ nâng cấp.

Với sản phẩm/ dịch vụ đào tạo khác, quý khách vui lòng gọi điện thoại tới hotline 0325 999 108 hoặc 0972 271 109 để được hỗ trợ trong việc hủy thanh toán, chuyển đổi/ bảo lưu/ hoàn tiền một phần của khóa học hoặc toàn bộ khóa học.