Các chương trình đào tạo

Các chương trình đào tạo

LỚP HỌC IELTS

Các lớp luyện thi chứng chỉ IELTS do we tutor đào tạo

LỚP LUYỆN THI SAT, ACT

we tutor dạy luyện thi chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hoá vào các đại học tại Mỹ

LỚP HỖ TRỢ CÔNG VIỆC

Các lớp hỗ trợ công việc

LỚP HUẤN LUYỆN TĂNG TỐC

we tutor dạy luyện thi chuẩn bị cho các kỳ thi chuẩn hoá vào các đại học tại Mỹ và Canada

LỚP HUẤN LUYỆN NÓI TIẾNG ANH

Các lớp tiếng Anh cơ bản

LUYỆN VIẾT LUẬN VĂN THI TUYỂN ĐẠI HỌC MỸ

Lớp luyện viết luận văn cho hồ sơ thi tuyển Đại Học tại Mỹ