we tutor®

Online Workshop

Nâng Cấp Bản Thân Chuẩn Bị Vào Đại Học Mỹ

Những sự kiện Online của we tutor® sẽ bắt đầu từ 01/09 để giúp các bạn học sinh thêm kiến thức cho việc luyện thi, ứng tuyển, chuẩn bị hồ sơ vào những trường đại học Mỹ danh giá, đặc biệt là nhóm trường Ivy League.

Những Học Sinh Xuất Sắc

Học SAT/ACT E-Learning Platform là một phương pháp đặc biệt hữu hiệu bên cạnh sự kèm cặp của tutor giúp cho học sinh có được những thành tích như mong muốn.

Minh Pham

UChicago (#6NU)

36/36 ACT - 105 TOEFL

Ha Thanh

UMichigan (#25NU)

1510/1600 SAT

Quan Le (Henry)

Case Western Reserve University (#40NU)

1510/1600 SAT - 105 TOEFL

Quan Pham (Mike)

Indiana University Bloomington (#79NU)

1520/1600 SAT - 7.5 IELTS

Tran Tran (Jenifer)

University of Virginia (#28LAC)

1460/1600 SAT - 8.0 IELTS

Khoa Le

Đại học Khoa học Tự Nhiên HCM

1430/1600 SAT - 7.0 IELTS

Duc Le

Grinnel Collegue (#14LAC)

1550/1600 SAT

Loi Tran

University of Wisconsin Madison (#42NU)

1310/1600 SAT - 7.5 IELTS

Thinh Tran

University of Wisconsin Madison (#42NU)

1480/1600 SAT - 104 TOEFL