sat-act-1200x675

Bài thi SAT là bài thi tích hợp toán, văn và tiếng Anh chuẩn hóa của Mỹ với điểm số tối đa là 1600. Đây là chứng chỉ bắt buộc khi học sinh ứng tuyển vào đại học Mỹ, xét học bổng du học các nước và một số trường đại học top đầu của Việt Nam. we tutor® sử dụng phương pháp hướng dẫn và đào tạo các học viên chứng chỉ SAT hiệu quả bằng 2 hình thức: