3

Bài thi TOEFL iBT là bài thi tiếng Anh quốc tế được chứng nhận và sử dụng rộng rãi đặc biệt tại Mỹ cũng như một số quốc gia khác, kể cả Việt Nam. Không chỉ là yêu cầu khi nộp hồ sơ ứng tuyển tại các trường đại học Mỹ mà nhiều trường đại học hay công ty rất cần chứng chỉ TOEFL iBT này. we tutor® sử dụng phương pháp hướng dẫn và đào tạo các học viên đạt được target trong bài thi TOEFL iBT: