we tutor®

Lớp luyện thi chứng chỉ ACADEMIC IELTS do we tutor® đào tạo

Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (The International English Language Testing System – IELTS™) có các bài thi cho 4 kỹ năng riêng biệt, Nghe (Listening) – Nói (Speaking) – Đọc (Reading) – Viết (Writing), nhằm đo lường mức độ thành thạo về tiếng Anh cho người sử dụng ngôn ngữ này.

Bài thi IELTS được chấm trên 9 band điểm, thể hiện các trình độ khác nhau, từ 1.0 – “gần như không có khả năng sử dụng tiếng Anh” đến 9.0 – “mức độ chuyên gia”.

36 buổi/ 4 tháng (mỗi buổi 1.5hrs, 3 buổi/ tuần)

Học phí theo khóa hoặc theo tháng

Sách: Mindset for IELTS Foundation

36 buổi/ 4 tháng (mỗi buổi 1.5hrs, 3 buổi/ tuần)

Học phí theo khóa hoặc theo tháng

Sách: Mindset for IELTS Level 1

60 buổi/ 5 tháng (mỗi buổi 1.5hrs, 3 buổi/ tuần)

Học phí theo khóa hoặc theo tháng

Sách: Mindset for IELTS Level 2

60 buổi/ 5 tháng (mỗi buổi 1.5hrs, 3 buổi/ tuần)

Học phí theo khóa hoặc theo tháng

Đăng ký Xếp Lớp luyện thi IELTS
Chương trình học thử IELTS với giảng viên ưu tú 8.0 IELTS được tổ chức định kỳ.
Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm MIỄN PHÍ học IELTS hiệu quả này nhé.