we tutor®

Lớp luyện thi chứng chỉ TOEFL iBT do we tutor® đào tạo

TOEFL, viết tắt của Test Of English as a Foreign Language, là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế của Viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường học thuật, cụ thể hơn là ở môi trường tại các quốc gia nói tiếng Anh. Bài kiểm tra này bao gồm các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.  

TOEFL iBT đánh giá kĩ năng hiểu và sử dụng tiếng Anh chuẩn Mĩ của một người có đạt đến trình độ có thể sử dụng ở bậc đại học. Điểm TOEFL quy định là một trong những yêu cầu để xét chấp nhận cho học viên nước ngoài vào học tại hầu hết các trường đại học và cao đẳng ở Mĩ. 

Đăng ký xếp lớp luyện thi TOEFL
Chương trình học thử TOEFL với giảng viên ưu tú nhiều năm kinh nghiệm được tổ chức định kỳ.
Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm MIỄN PHÍ học TOEFL hiệu quả này nhé.