we tutor®

Luyện SAT cùng tutor nhiều kinh nghiệm

Lớp luyện SAT 1-1

  • we tutor® đồng hành cùng toàn bộ các bạn học sinh với chương trình luyện SAT 1-1 cùng tutor.
  • Lộ trình được xây dựng rõ ràng dựa trên bài kiểm tra năng lực và trình độ của mỗi bạn sao cho phù hợp nhất.
  • Bên cạnh việc hiệu quả đặt lên hàng đầu, we tutor® còn luôn luôn bên cạnh những khó khăn từ đội ngũ Academic Support với các báo cáo chi tiết cùng hệ thống những thay đổi rõ ràng.
  • Thầy giỏi trò hay – Vực ngay điểm SAT cho bất kỳ học viên nào.

Lớp luyện SAT cá nhân hóa

  • Những lớp học cá nhân hóa được we tutor® xây dựng dựa trên những nhu cầu khác nhau của bất kỳ học viên nào.
  • Các bạn có thể học với thêm 3-4 bạn học sinh để được hưởng những ưu đãi đặc biệt cùng we tutor® nhưng vẫn đảm bảo chất lượng về điểm số.
  • Đây là lựa chọn thích hợp cho bất kỳ bạn học sinh nào mong muốn cải thiện điểm SAT với chi phí tiết kiệm nhất.
  • Thêm bạn thêm vui – Cùng nhau vươn tới những cột mốc cao hơn.

Học thử SAT cùng công nghệ E-Learning Platform