LUYỆN VIẾT LUẬN VĂN THI TUYỂN ĐẠI HỌC MỸ

Một yêu cầu quan trọng trong hồ sơ thi tuyển đại học Mỹ là bài luận văn của thí sinh.