we tutor®

Từ Những Giáo Sư Hàng Đầu Tại Đại Học Mỹ

Dự Án Nghiên Cứu Cho Con Đường Vào Đại Học Mỹ

we tutor® đem đến cho học sinh sự chuyên nghiệp đặc biệt. Với những dự án nghiên cứu đòi hỏi sự kiên trì và chịu khó, chúng tôi luôn hiểu bất kỳ học sinh nào sẽ có thế mạnh và sẽ phù hợp với chủ đề nào để có thể hỗ trợ bạn có một dự án nghiên cứu thật xuất sắc cho bản thân.

Research Mentors

Những chuyên gia hướng dẫn cho các học sinh hoàn thiện dự án nghiên cứu là những tiến sĩ, thạc sĩ đã và đang làm việc tại các trường đại học danh tiếng tại Mỹ.

Dr. Kempthorne

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

TayyebShabbir

University of Pennsylvania

Dr. Timothy Rutzou

Sociology, Yale University

Andrew Slater

Columbia University

Chris Roberson

New York University

Marsha McKeever

New York University

Erik hoel

Tufts University