Luyện thi bài thi chuẩn hóa quốc tế hiệu quả với e-SAT | e-ACT

I. e-SAT | e-ACT là gì? e-SAT | e-ACT (E-Learning Platform) là ứng dụng công nghệ cao giúp học viên luyện thi bài thi chuẩn hóa SAT và ACT để ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ một cách tối ưu và tiết kiệm nhất.  SAT và ACT hiện nay đã được chấp nhận […]