Bài luận tuyển sinh đại học quan trọng như thế nào?

Theo hội đồng tuyển sinh của những trường thuộc Ivy League, bài luận tuyển sinh đại học có thể thay đổi hoàn toàn quyết định được nhận học của học sinh. Bảng điểm cấp 3 không cao, bạn vẫn có thể vào Harvard; điểm SAT không nằm ở mức đầu, bạn vẫn có cơ hội […]