0 2 1

Du Học Mùa COVID Và Những Điều Cần Biết

Đại dịch Covid-19 đã và đang cho thấy những ảnh hưởng đến ngành giáo dục. Trong đó, việc giáo dục, đặc biệt là du học mùa COVID trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dịch cúm Covid-19 có những tác động to lớn đến hàng trăm ngàn học sinh, dù là những du học sinh […]