we tutor tại chuyên ngữ hà nội

Sự Kiện ADMISSION FAIR – 𝐰𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫® cùng đối tác IvyAchievement tại Chuyên Ngữ Hà Nội

𝐰𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫® tại Chuyên Ngữ Hà Nội Thể lệ tham dự (DÀNH RIÊNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG CHUYÊN NGỮ HÀ NỘI): 1. Điền thông tin bên dưới và nộp lại phiếu này trước 11h30 tại bàn sự kiện của IvyAchievement/ 𝐰𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐨𝐫® 2. Truy cập vào đường link  https://forms.gle/QqZReNDBKUbikvEQ8 Hoặc scan mã QR code dưới đây […]