Học trực tuyến năm 2021 – Xu thế của hiện tại và tương lai 

Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng có nhu cầu sử dụng công nghệ để áp dụng vào các phương thức học tập, bổ sung và thay thế cho phương pháp học truyền thống. Ban đầu được áp dụng tại bậc Đại học, giáo dục trực tuyến ngày càng được đưa vào sử […]

0 26 1

Sự chuyển biến của việc học trực tuyến (E-Learning) 

Sự ra đời của học trực tuyến Trong nhịp sống hiện đại, con người ngày càng có nhu cầu sử dụng công nghệ để áp dụng vào các phương thức học tập, bổ sung và thay thế cho phương pháp học truyền thống. Ban đầu được áp dụng tại bậc Đại học, giáo dục trực […]