khau nhau giua sat & act

Sự khác nhau giữa SAT & ACT – Nên tham khảo

SAT (Scholastic Assessment Test) và ACT (American College Testing) đều là hai kỳ thi chuẩn hóa được chấp nhận tại tất cả các trường đại học và cao đẳng tại Mỹ. Cả hai bài thi ACT và SAT đều đánh giá hiểu biết của thí sinh về những kỹ năng học tập như Đọc, Nghe, Viết và Toán học. […]