thi writing trong bài thi sat

Làm sao để đạt điểm cao phần thi Writing trong bài thi SAT? 

Để đạt được điểm số cao trong bài thi SAT là điều không hề dễ dàng. Tuy vậy, vẫn có những bạn học sinh đạt được những điểm số rất cao, thậm chí là tối đa 800 điểm. Làm tốt phần thi Writing trong bài thi SAT là yếu tố rất quan trọng nếu bạn muốn […]