Halloween trên thế giới

Các quốc gia trên Thế Giới chào đón Halloween như thế nào?

Halloween là một trong những lễ hội lâu đời nhất trên thế giới, và rất được mong chờ vào dịp cuối tháng 10 hàng năm, vì không khí ma mị của nó. Cho đến tận ngày nay, Halloween vẫn được tổ chức ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng có lẽ tại […]