phần thi khoa học trong act

Bí quyết đạt điểm cao phần thi Khoa Học trong ACT

Phần thi khoa học trong ACT là một trong bốn phần thi trắc nghiệm của bài thi ACT (bên cạnh phần thi Viết tự chọn). Phần thi Khoa học đánh giá các kỹ năng diễn giải, phân tích, đánh giá, lý luận và giải quyết vấn đề cần có trong các môn khoa học tự […]