Luyện thi SAT cấp tốc – Có thể hay không?

Luyện thi SAT cấp tốc đòi hỏi một quá trình và chiến lược “đường dài”, nếu bạn mong muốn có một số điểm khả quan để có thể nộp hồ sơ vào các trường đại học top 100 tại Mỹ. Tuy vậy, nếu quỹ thời gian của bạn là hạn hẹp, và bạn cần có […]