Ngày Nhà Giáo tại Việt Nam và các nước thế nào?

Hàng năm, cứ vào dịp 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam, toàn nước đều hướng về những người thầy, người cô. Với người Việt ta, đó là dịp để truyền thống “tôn sư trọng đạo”, được hàng lớp lớp học trò bày tỏ với những “người đưa đò”, dạy cho ta những kiến thức […]