sat subject test

Kỳ thi SAT Subject Test (SAT 2) có quan trọng không? 

Ngoài những kỳ thi bắt buộc như kỳ thi SAT/ACT hay các chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hay TOEFL, rất nhiều các bạn học sinh còn chọn cho mình kỳ thi SAT Subject Test (hay còn gọi là SAT 2). Kỳ thi SAT 2 giúp tăng sức nặng của bộ hồ sơ cũng như […]