Làm tốt phần thi Toán trong bài SAT như thế nào?

Theo quan điểm của số đông, việc giỏi hay dở Toán là một điều khó có thể thay đổi, nó như một dạng “tài năng đặc biệt” của mỗi người. Thực ra, việc thành thạo toán học cũng giống như học các kỹ năng khác, nó có thể được cải thiện nhờ luyện tập và […]