Group Of Students Holding Flag Of Usa On The University Campus.

Du học Mỹ – Nên chọn du học vào mùa Xuân hay mùa Thu? 

Đa số các trường Đại học chính quy tại Mỹ có hai kỳ nhập học là học kỳ mùa Xuân (Spring Semester) và học kỳ mùa Thu (Fall Semester), có một số ít đại học và cao đẳng tư nhân sẽ có thêm kỳ nhập học mùa Hè (Summer Semester), tuy nhiên con số này […]