we tutor®

test prep instructions

From Experts of we tutor®

Từ Những Cố Vấn Hàng Đầu Tại Mỹ

Viết Luận Văn Đầy Sáng Tạo & Cuốn Hút

Được hướng dẫn và chỉ bảo tận tình từ những cố vấn hướng dẫn viết luận văn chuyên nghiệp, đầy kinh nghiệm giúp bất kỳ bạn học sinh hay bất kỳ ai với nhiều nhu cầu khác nhau của mình đạt được những ấn tượng và sự chuyển biến tích cực.

bài luận tiếng anh

Test Prep Instruction

Những chuyên gia hướng dẫn viết luận là những người được đào tạo kỹ năng chuyên sâu trong cách nhận thức và tiếp cận rất nhiều bài luận văn của các học sinh. Với kinh nghiệm nhiều năm, những chuyên gia này sẽ hỗ trợ bạn hiệu quả để bài luận văn trở nên xuất sắc.

Mike Disman

Emerson College B.A

Rachael Drew

UCSB M.A. | California Lutheran University B.A

Jacob Edson

Harvard M.A. | Memorial University of Newfoundland B.A

Anna del Gaizo

NYU summa cum laude

Prarthana Jayaram

Columbia M.A. | Haverford College B.A

Kristen Kapfer

Duke U Ph.D. | University of North Carolina M.A. | University of Washington B.A

Ariel Schwartz

Northwestern Ph.D. | Northwestern M.A. | Barnard College B.A

Autumn Stephens

Boston U M.A. | Stanford B.A

Trevor Strunk

University of Illinois Chicago

Zach Strassburger

Yale J.D. | Wesleyan University B.A

Katherine Haegele

University of Pennsylvania B.A