Lớp học SAT với tutor MIỄN PHÍ 

SAT Writing 10/05 lúc 18h30 – 20h30

SAT Maths 11/05 lúc 18h30 – 20h30

Quiz 13/05 lúc 18h30 – 20h30